Aplikasi Seminit Resepi ini disediakan dan diuruskan oleh Le Harmonies Sdn Bhd.